2020

Thông báo dừng hoạt động

Do tình hình kinh doanh biến động, chúng tôi tạm ngưng cung cấp thông tin việc làm trên rao vặt Hàn Quốc. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm vui lòng liên hệ với một trong các dịch vụ tìm kiếm việc làm uy tín ở Hàn Quốc được giới thiệu tại Dịch vụ Hàn Quốc