🌸🌸부산🌸🌸 🏗Công ty: 비현산업개발 🍀Cần tuyển thợ hàn( hàn về cẩu) 🍀Độ tuổi từ 25-50 tuổi 🍀Lương tháng: 250-300

🌸🌸부산🌸🌸
🏗Công ty: 비현산업개발
🍀Cần tuyển thợ hàn( hàn về cẩu)
🍀Độ tuổi từ 25-50 tuổi
🍀Lương tháng: 250-300man( Tùy năng lực)
🍀Thời gian làm: Thương lượng với chủ
🍀Địa chỉ: 부산 금정구 남산동
☎️:010-3845-8368, 010-3594-0169