Cty cơ khí ở 함양 nhận 1 nam làm mài lương 2tr4 Có chỗ ăn ở , nhận bhp , thương mại ok Lhe : 010 2

Cty cơ khí ở 함양 nhận 1 nam làm mài lương 2tr4
Có chỗ ăn ở , nhận bhp , thương mại ok
Lhe : 010 2297 1368

Facebook Comments