cty ở khu vực 김포시 Là cty làm túi bóng ni lông Cần tìm người làm Đối tượng là chị em phụ nữ Ưu tiên…

cty ở khu vực
김포시
Là cty làm túi bóng ni lông
Cần tìm người làm
Đối tượng là chị em phụ nữ
Ưu tiên visa f6 và quốc tịch
Lương thoả thuận.
Liên hệ:01027638289
Xin cảm ơn

Facebook Comments