Quán phở việt nam đang cần gấp 1 nữ bhp tuổi từ 25-> 40 ( biết chữ và tiếng càng tốt ) chỉ nhận…

Quán phở việt nam đang cần gấp 1 nữ bhp tuổi từ 25-> 40 ( biết chữ và tiếng càng tốt ) chỉ nhận người làm ổn định và lâu dài👏👏
Bao ăn bao ở , lương thoả thuận 👌
Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp : 01047956858
( xl không trả lời ib và cmt )