마케팅 및 영업관리(중국어,영어 필수)

Quản lý tiếp thị và bán hàng (Bắt buộc bằng tiếng Trung và tiếng Anh)

Kinh nghiệm: 10 năm sự nghiệp ↑
Nơi làm việc: Châu Á / Trung Đông> Myanmar
Số người cần tuyển: 1
Lương: 5,000 ~ 60 triệu won
Details information : Click here

마케팅 및 영업관리(중국어,영어 필수)

Kinh nghiệm: 경력10년↑
Nơi làm việc: 아시아·중동 > 미얀마
Số người cần tuyển: 1
Lương: 5,000~6,000만원
Thông tin chi tiết: Nhấn vào đây

Facebook Comments