[무역/상사]해외영업(수출입 무역)/신입사원-대리급.11

[Thương mại / Công ty Thương mại] Bán hàng ở nước ngoài (Thương mại Xuất nhập khẩu) / Nhân viên mới – Đại lý .11

Kinh nghiệm: Mục mới / sự nghiệp
Nơi làm việc: Seoul> Gangnam-gu
Số người cần tuyển: 1
Lương: Theo chính sách của công ty
Details information : Click here

[무역/상사]해외영업(수출입 무역)/신입사원-대리급.11

Kinh nghiệm: 신입/경력
Nơi làm việc: 서울 > 강남구
Số người cần tuyển: 1
Lương: 회사내규에 따름
Thông tin chi tiết: Nhấn vào đây

Facebook Comments