Nhận 1 bố thăm thân Sk tốt hoặc bhp, dhs đều ok! Công việc dọn công trình , ngày làm 7,5 tiếng lương…

Nhận 1 bố thăm thân Sk tốt hoặc bhp, dhs đều ok! Công việc dọn công trình , ngày làm 7,5 tiếng lương 70k! Cho nhà , cơm 2 bữa !
Khu vực 포항 ! Làm tốt tăng lương ! Hiện có 1 dhs và 1 bố thăm thân đang làm ! Ko biết tiếng ko sao ! Tháng làm đều 24-26 công !
01076853354
Ll hệ trực tiếp ở sdt phía trên nhé các bạn

Facebook Comments