Công việc bốc thecbe Địa chỉ ga kunphô Thời gian 19h đến 5. 6h sáng Việc có từ thứ 2 đến thứ6 Thích…

Công việc bốc thecbe
Địa chỉ ga kunphô
Thời gian 19h đến 5. 6h sáng
Việc có từ thứ 2 đến thứ6
Thích đi ngày nào thì đi ah
Chiều làm luôn càng nhận càng tốt ah
Liên hệ .01093529192( chỉ nhận trả lời qua điện thoại ace nha)

Facebook Comments