[울산-거제도] 족장(비계) 현장(초보,알바,일용,경력자,소팀환영) – 태산ENG – 울산 동구

Nếu bạn chăm sóc nó, bạn có thể tăng lên hàng ngày ngay cả trong ngắn hạn. Đó là một ý tưởng tốt để sử dụng quản lý an toàn như vũ khí tương lai của tôi … Tôi sẽ làm việc với bạn của tôi, kèm theo một người bạn, người có kinh nghiệm, công nhân bán thời gian, người nước ngoài,
챙겨주시니 단기적으로도 일당 상승 가능합니다. 안전관리를 나의 미래 무기로… 력직, 친구와 동반입사, 경력자, 아르바이트, 외국인, F4 급 여 조 건 족장(비계) 일급 105,000 ~ (협의가능) 능력제 인상 복… 출처: 인크루트

Facebook Comments