phở Hoà ga 신사역 3번 출구

Quán phở Hoà ga 신사역 3번 출구 cần gấp bạn làm 홀 ca sáng t2-t6 9h-3h. 시급 8000/h.Yêu cầu biết tiếng,ko nhậb 방학 va bhp ạ  연락저: 010 9897 0106)

Facebook Comments