Quán điện thoại ở Ansan

Quán điện thoại ở Ansan cần tìm người bán điện thoại.Yêu cầu tiếng Hàn nghe nói tốt (trên 1 năm).Công việc rất nhàn,thời gian có thể đến thương lượng với chủ
Nam hay nữ đều được
010-6483-6496

Facebook Comments