Quán phở ở 남부터미널역 cửa số5 cần tuyển người
Các bạn liên lạc theo số 010-4260-1220 để biết thêm chi tiết nhé.

Facebook Comments