Quán phở 누들스 ở 남부터미널역 cửa số 5

Quán phở ở 남부터미널역 cửa số 5 cần tuyển người
Các bạn liên lạc theo số 010-4260-1220 để biết thêm chi tiết nhé.
누들스
02-525-3885
지하철 3호선 남부터미널역에서 내려 5 번출구 나오자마자 마을버스 22 번 타고 예술의 전당 다음 정거장 신중초등학교에서 내리자마자 오른쪽으로 뒤돌아서면 보입니다.
직접 면접 보러 오세요

[서빙·주방보조]