Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm ở Myeongdong

Tên shop: FreeT skin

Số điện thoại: 010-6564-3469 (HONEY)

9500 / giờ + bonus nếu bán được nhiều

Làm 10 tiếng 1 ngày, bao gồm 1 tiếng nghĩ trưa

Làm tối thiểu 2 ngày một tuần

Facebook Comments