베트남어 강사 모집 (기초, 회화, 시험반)

Tuyển dụng giảng viên Việt Nam (cơ bản, hội thoại, kiểm tra)

Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm
Nơi làm việc: Thể thao> Thành phố Suwon
Số người cần tuyển: 0
Lương: Theo chính sách của công ty
Details information : Click here

베트남어 강사 모집 (기초, 회화, 시험반)

Kinh nghiệm: 경력무관
Nơi làm việc: 경기 > 수원시 팔달구
Số người cần tuyển: 0
Lương: 회사내규에 따름
Thông tin chi tiết: Nhấn vào đây