[서울] CU chungmuro cần tuyển gấp

Gấp – 30/11 đi làm ngay

Cần 1 người làm ở CU
Giờ: thứ 6 từ 5 giờ tới 10 giờ
thứ 7 làm từ 3 giờ tới 10 giờ.
Từ giờ tới 21/12 làm khung giờ đó, nhưng là thứ 4 và thứ 6 còn sau đó sẽ trở lại thứ 6 và thứ 7.
Ưu tiên người ở lại làm được qua Tết.
Địa chỉ: 충무로역 8번출구 CU 피제이호텔점

Facebook Comments