TUYỂN NAM LÀM XÂY DỰNG

TUYỂN NAM LÀM XÂY DỰNG
Đơn vị tuyển dụng : 현대삼호중공업
Địa chỉ : 전라남도 영암
Thời gian làm việc : 8h – 17h
Lương : 2,5 triệu – 3 triệu won
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments