TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Ở 다이소

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Ở 다이소
Đơn vị tuyển dụng : 다이소 신림3호점
Địa chỉ : 서울 관악구 신림동 86-3 청암두산위브센터 …
Thời gian làm việc : 16h – 22h (thương lượng t…
Lương : 8.350won/h
Nhấn vào đây để gọi