QUÁN PHỞ VIỆT NAM TUYỂN NHÂN VIÊN

QUÁN PHỞ VIỆT NAM TUYỂN NHÂN VIÊN 
Đơn vị tuyển dụng : 월남집pho(베트남타이음식전문점) 
Địa chỉ : 서울 용산구 한남동 657-159 월남집 퍼 … 
Thời gian làm việc : Thương lượng 
Lương : 2.3 triệu won/tháng
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments