[KOTRA/서울]붐업코리아 수출상담회(영어,아랍어,베트남어 통역)

[KOTRA/서울]붐업코리아 수출상담회(영어,아랍어,베트남어 통역)

Kinh nghiệm: 경력무관
Nơi làm việc: 서울 > 강남구
Số người cần tuyển: 100
Lương: 회사내규에 따름
Thông tin chi tiết: Nhấn vào đây

Facebook Comments