TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 양육점 수완점 
Địa chỉ : 광주 광산구 장덕로50번길 12-1 (장덕동) 
Thời gian làm việc : 18h – 24h 
Lương : 8.400won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments