TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN KIÊM BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN KIÊM BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 더 진국(화성와우점) 
Địa chỉ : 경기 화성시 효행로 279-3 더 진국(화성와… 
Thời gian làm việc : 14h – 24h 
Lương : 2.5 triệu won/tháng
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments