TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH 콜센터

TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH 콜센터 
Đơn vị tuyển dụng : 외교부 해외안전지킴센터 
Địa chỉ : 서울시 중구 세종대로 39 대한 상공회의소 1… 
Thời gian làm việc : 08:00~20:00/20:00~08:00 
Lương : Thỏa thuận
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments