công ty nhà mình đang tuyển người hứng mề gà và chân gà ..ai có a trai qua thăm thân hoặc bố làm…

công ty nhà mình đang tuyển người hứng mề gà và chân gà ..ai có a trai qua thăm thân hoặc bố làm cũng được(k nhận lớn tuổi quá) k có visa cũng được lương (2triệu 1tháng)..mình ở 경기도 양주시 01083360311 liên hệ trực tiếp để biết rõ công việc hơn

Facebook Comments