TUYỂN NGƯỜI PHỤ BẾP

TUYỂN NGƯỜI PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 백곰을사랑한연이 
Địa chỉ : 광주 서구 상무연하로16 (치평동)1층 
Thời gian làm việc : 16-23h 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments