TUYỂN NGƯỜI CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP

TUYỂN NGƯỜI CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 호시마츠 생라멘 
Địa chỉ : 전복 전주시 왕산구 전주객사 2길46-12 
Thời gian làm việc : 12-22h 
Lương : 8,500won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments