TUYỂN NHÂN VIÊN CS DỊCH VỤ GIÁO DỤC TIẾNG HÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN CS DỊCH VỤ GIÁO DỤC TIẾNG HÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 주식회사 이에스 
Địa chỉ : 광주광역시 북구 무등로202번길 15, 8층 
Thời gian làm việc : 10h ~17h 
Lương : 1,7 triệu won/tháng
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments