TUYỂN CẶP VỢ CHỒNG LÀM DÂU TÂY

TUYỂN CẶP VỢ CHỒNG LÀM DÂU TÂY 
Đơn vị tuyển dụng : 딸기 메론 농장 
Địa chỉ : 경남 창녕 
Thời gian làm việc : Tháng nghỉ 2 ngày 
Lương : Thỏa thuận
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments