TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 아저씨 
Địa chỉ : 대전 유성구 봉산로 16번길10 
Thời gian làm việc : 18h-21h30 
Lương : 8,500won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments