TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH B2C

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH B2C 
Đơn vị tuyển dụng : 주식회사 공팔리터 
Địa chỉ : 서울 강남구 
Thời gian làm việc : Thứ 2 ~6 
Lương : Thỏa thuận
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments