TUYỂN KỸ SƯ GIA CÔNG ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

TUYỂN KỸ SƯ GIA CÔNG ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 
Đơn vị tuyển dụng : 주식회사지현테크 
Địa chỉ : 베트남 흥앤 
Thời gian làm việc : Thỏa thuận 
Lương : Thỏa thuận
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments