TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 백천낙지 
Địa chỉ : 경북 경산시 옥곡동 
Thời gian làm việc : 18:00 ~21:00 (t6~cn) 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments