TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 반월소바 
Địa chỉ : 충남 논산시 
Thời gian làm việc : 9h30~20h30 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments