TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 홍루몽 
Địa chỉ : 전북 전주시 완산구 우전로 255 1233-2 
Thời gian làm việc : 10h ~22h 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments