TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN/PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN/PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 짬뽕지존 
Địa chỉ : 경기 안산시 단원구 고잔동 
Thời gian làm việc : Xem chi tiết 
Lương : 2,3 triệu won/tháng
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments