TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP/CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP/CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 역전 할머니 이천 중리점 
Địa chỉ : 경기 이천시 중리동 201-4 
Thời gian làm việc : Thỏa thuận 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments