TUYỂN NỮ NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

TUYỂN NỮ NHÂN VIÊN CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 베트남노상식당 신중동점 
Địa chỉ : 경기 부천시 중동 
Thời gian làm việc : 11:00~14:00 
Lương : 9,000won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments