TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 황금코다리 
Địa chỉ : 경북 김천시 교동 
Thời gian làm việc : 10h ~22h (có thể thương l… 
Lương : 8,500won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments