TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP/CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP/CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 태공수산 
Địa chỉ : 충남 당진시 석문면 
Thời gian làm việc : 10h ~21h (có thể thương l… 
Lương : 10,000won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments