TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP QUÁN PHỞ

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP QUÁN PHỞ 
Đơn vị tuyển dụng : 티엔엔푸드 
Địa chỉ : 서울 동대문구 
Thời gian làm việc : 11:00 ~ 21:00 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments