TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 신촌세브란스병원 
Địa chỉ : 서울 서대문구 연세로 50-1 신촌세브란스병원 
Thời gian làm việc : 8h30~13h30 
Lương : 1,650,000won/tháng + thư…
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments