TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BÁN ĐIỆN THOẠI

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BÁN ĐIỆN THOẠI 
Đơn vị tuyển dụng : CNK Networks 
Địa chỉ : 경기도 안산시 상록구 이동 
Thời gian làm việc : Tự do 
Lương : 30,000 – 50,000won/máy
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments