TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN VÀ LÀM BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN VÀ LÀM BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 닥치고곱창 
Địa chỉ : 경기 화성시 동탄대로 14길 5-61 
Thời gian làm việc : 18:00 ~ 23:00 
Lương :
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments