TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM LẮP RÁP

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM LẮP RÁP 
Đơn vị tuyển dụng : 현진시스템 
Địa chỉ : 경기 평택시 서재4길 25-24, 101호 (… 
Thời gian làm việc : 8.30-17.30 
Lương : 2.150.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments