TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG 
Đơn vị tuyển dụng : 아이에이치에스티 
Địa chỉ : 경기 부천시 길주로 지하406 (춘의역) 7번… 
Thời gian làm việc : 8.30-19.30 
Lương : 2.700.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments