TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG 
Đơn vị tuyển dụng : 엠게이솔루션 
Địa chỉ : 경기 부천시 삼작로268번길 21 (도당초등학… 
Thời gian làm việc : 9.00-18.00 
Lương : 8350
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments