TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 역전할머니맥주 
Địa chỉ : 경남 진주시 충의로 20-18, 1층 
Thời gian làm việc : 11:00~23:00 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments