TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HÀNG HÓA

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HÀNG HÓA 
Đơn vị tuyển dụng : 케이코리아 
Địa chỉ : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단3로 111… 
Thời gian làm việc : 9.00-18.00 
Lương : 2.400.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments