TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 
Đơn vị tuyển dụng : 에뛰드하우스천안본점 
Địa chỉ : 충남 천안시 동남구 신부동460-1번지 1층 
Thời gian làm việc : 10.00-22.00 
Lương : 1.810.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments